ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ''COVID-19''

8.30-9.00 1η ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
9.00-9.20   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9.20-9.50 2η ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
9.50-10.10   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
10.10-10.40 3η ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
10.40-11.00   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.00-11.30 4η ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
11.30-11.50   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11.50-12.20 5η ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
12.20-12.40   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.40-13.10 6η ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ
13.10-13.30   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
13.30-14.00 7η ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ